Järvimaan Moniosaajat Ky
 

Yrityksen keskeisiä arvoja ovat:


  1. -Työturvallisuus:

Mielestämme työturvallisuus koskettaa ihmisiä, siis meitä kaikkia, sinua ja minua. Siksi suhtaudumme työturvallisuuteen vakavasti. Kehitämme työntekijöiden työturvallisuutta jatkuvasti, ja siihen kuuluu vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja tehokkaiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden

käyttöönotto töiden valmistelussa.


- Vastuullisuus:

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että

meihin voi luottaa. Olemme ylpeitä

siitä, että pidämme lupauksemme.

Jos se kuitenkin jostain syystä osoittautuu

mahdottomaksi, ilmoitamme toiselle

osapuolelle asiasta hyvissä ajoin.

Haluamme olla alamme huipulla ja tässä

meitä auttaa tarkkuus ja täsmällisyys

jokapäiväisessä työssämme.


- Toiminnan jatkuvuuden periaate:

Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, lupausten pitämiseen ja yhteisiin onnistumisiin. Hyvin toteutetut toimeksiannot tuottavat parhaan asiakastyytyväisyyden ja luovat

edellytykset jatkuvalle yhteistyölle ja kannattavuudelle.


- Jatkuva kehittyminen:

Toimintamme laadun varmistamme teknisellä osaamisella ja palveluasenteella.

Ammattitaitomme perustuu kokemukseen ja

haluun oppia uutta. Tiedostamme vastuumme ja edistämme osaltamme kestävää kehitystä.

Yrityksen arvot

Konsontie 231, 29280 Järvimaa
Y-tunnus: 2592109-2
moniosaajat.ky@gmail.commailto:moniosaajat.ky@gmail.comshapeimage_3_link_0